Adaptation plasticity of holstein cows of different age with extended and long-term lactation function

Keywords: adaptation, lactation, product loss, dairy cows.

Abstract

According to the results of our study, it was found that Holstein cows of different ages during lactation, which lasted more than 600 days and long lactation (more than 900 days) were characterized by a fairly low index of adaptation. During long lactation, cows of group I did not have high adaptive properties, as the adaptation rate was negative and averaged 16.1 units, which was more than the value of cows of group III (control) by 2.5%, and animals of group V - at 19.3% (P <0.001). According to the function of lactation, which lasted more than 600 days, cows of III (control) group in the third lactation had a significantly low rate of adaptation, averaging -32.9 units. This value was higher than the group by 27.4% (P <0,05). But the lowest value of the adaptation index was in cows of group IV in the fourth lactation, the average value of which was -33.9 units, which was higher than the value of group I by 29.5% (P <0,001). Lactation that lasted more than 600 days and lactation lasting more than 900 days in experimental Holstein cows was the result of low reproductive function, so they lost an average of 1.06 - 2.3 heads of offspring. Holstein cows lose from 3501.8 to 4320.7 kg of milk during long lactation and 5186.4-6284.4 kg of milk during a long lactation period. Compared with lactation, which lasted more than 900 days, the loss of milk during lactation, which lasted more than 600 days in cows, is 1.48–1.76 times greater. In Holstein cows during lactation, which lasted more than 600 days and lactation function, which lasted more than 900 days, regardless of their age, the balance between the body and the environment is significantly disturbed, as indicated by the negative value of the adaptation index.

References

1. Braines, A. Y. Elementyi obschey teorii upravleniya v organizme. Eksperimentalnaya hirurgiya.. 1965 [Elements of the general theory of control in an organism: Experimental surgery]. Moskva,. № 5.
2. Berezkina, G. Yu. 2005. Rost, razvitie i produktivnyie kachestva krupnogo rogatogo skota cherno–pestroy porodyi s raznyim urovnem funktsionalnoy aktivnosti [Growth, development and productive qualities of black-and-white cattle with different levels of functional activity]. Dis. Candidate of Sciences in agricultural sciences. Izhevsk.
3. Holykov, A. N. 1985. Adaptatsiya selskohozyaystvennyih zhivotnyih : Ucheb.posob. [Adaptation of farm animals]: M.
4. Holykov, A. N. 1985. Fiziologicheskaya adaptatsiya i mehanizmyi podderzhaniya gomeostaza u selskohozyaystvennyih zhivotnyih. [Physiological adaptation and mechanisms for maintaining homeostasis in farm animals]. Adaptatsiya i regulyatsiya fiziologicheskih protsessov zhivotnyih v hozyaystvah s promyishlennoy tehnologiey. Moskva: MVA. рр. 5–10.
5. Zasukha, T. V., Zubets, M. V. and Siratskyi, Y. Z. 1999. Rozvedennia silskohospodarskykh tvaryn z osnovamy spetsialnoi zootekhnii [Breeding of farm animals with the basics of special zootechnics]. K.: Ahrarna nauka.
6. Kytaieva, A. P. 2012. Porodni osoblyvosti adaptatsiinoi zdatnosti koriv za riznykhumov utrymannia i kratnosti doinnia [Breed features of adaptability of cows under different conditions and frequency of milking]. Ahrarnyi visnyk Prychornomoria: zbirnyk naukovykh prats, issue. 62. pp. 35-42.
7. Mohov, B. P. 2003. Adaptacionnye sposobnosti korov raznyh porod [Adaptive abilities of cows of different breeds]. Zootehniya. issue 3. рр. 22–24.
8. Piddubna, L. 2014. Vplyv henotypovykh ta paratypovykh faktoriv na molochnu produktyvnist ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi khudoby [Influence of genotypic and paratypic factors on milk productivity of Ukrainian red-spotted dairy cattle]. Tvarynnytstvo Ukrainy. issue 3–4. pp. 11–14
9. Samburov, N. V. 2000. Vosproizvoditel'naya sposobnost' cherno–pestryh i golshtinizirovannyh korov [Reproductive ability of black-and-white and Holstein cows]. Zootekhniya, issue 5. pp. 27–28.
10. Siratskyi, Y. Z. and Fedorovych, Ye. I. 2001. Adaptatsiini osoblyvosti tvaryn ukrainskoi chorno–riaboi molochnoi porody [Adaptive features of animals of the Ukrainian black-spotted dairy breed]. Visnyk ahrarnoi nauky. issue 9. pp. 24–28.
11. Metody otsinky adaptatsiinoi zdatnosti tvaryn. 2005 [Methods for assessing the adaptability of animals] / [Siratskyi Y. Z., Merkushyn V. V., Fedorovych Ye. I., Danylkiv Ya. N.] / Metodyky naukovykh doslidzhen iz selektsii, henetyky ta biotekhnolohii u tvarynnytstvi. K.: Ahrarna nauka.
12. Syratskyi, Y. Z. 1994. Izuchenie biologicheskih osobennostey prisposoblennosti zhivotnyih k usloviyam soderzhaniya i ekspluatatsii putem nahozhdeniya indeksa adaptatsii [Study of biological features of adaptation of animals to conditions of the maintenance and operation by finding an index of adaptation]. Vestnyk ahrarnoi nauky. issue 2. pp. 46–52.
13. Kharlamov, E. Yu. 2013. Vosproizvodstvo stada – vazhneyshiy tehnologicheskiy faktor povyisheniya konkurentosposobnosti molochnogo skotovodstva [Herd reproduction is the most important technological factor in increasing the competitiveness of dairy cattle breeding]. Zootekhnyia. issue 12. pp. 25–26.
14. Khmelnychyi, L. M., Vechorka, V. V., Bondarchuk ,V. M. and Samokhina, Ye. A. 2016. Adaptatsiina zdatnist koriv riznoho henetyko-ekolohichnoho pokhodzhennia [Adaptive ability of cows of different genetic and ecological origin]. Visnyk Sumskoho NAU. Seriia «Tvarynnytstvo». issue 7 (30). pp. 123-127.
15. Berman A. 2011. Invited review: Are adaptations present to support dairy cattle productivity in warm climates? J. Dairy Sci.. vol. 94. issue 5. pp. 2147-2158. DOI:https://doi.org/10.3168/jds.2010-3962.
16. Bratherstone, S. 1994. Genetics and phenotypic correlations between linear type traits and production traits in holstain-friesian drairy cattle. Anim. Prod. Vol. 59. pp. 183-187.
17. Cozzi, G., Ravarotto, L., Gottardo, F., Moro, L., Brscic, M. and Dalvit, P. 2011. Reference values for blood parameters in Holstein dairy cows: Effects of parity, stage of lactation, and season of production. J. Dairy Sci. issue 94 (8). pp. 3895–3901. DOI:https://doi.org/10.3168/jds.2010-3687.
18. Gulay, M. S., Hayen, M. J., Bachman, K. C., Belloso, T., Liboni, M. аnd Head, H. H. 2003. Milk Production and Feed Intake of Holstein Cows Given Short (30-d) or Normal (60-d) Dry Periods. J. Dairy Sci,. Vol. 86. issue 6, pp. 2030-2038. DOI:https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(03)73792-8.
19. Hare, E., Norman, H. D., Wright, J. R. 2006. Survival rates and productive herd life of dairy cattle in the United States. Journal of Dairy Science. Vol. 89(9). pp. 3713–3720.
20. Roberts, T., Chapinal, N., LeBlanc, S. J., Kelton, D. F., Dubuc, J. аnd Duffield, T. F. 2012. Metabolic parameters in transition cows as indicators for early-lactation culling risk. J. Dairy Sci. Vol. 95. issue 6, pp. 3057-3063. DOI:https://doi.org/10.3168/jds.2011-4937.
Published
2020-12-25
How to Cite
Hutsuliak , H. (2020). Adaptation plasticity of holstein cows of different age with extended and long-term lactation function. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (4(43), 33-37. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.4.5