Мonitoring of blood condition and sperm quality of breeding boars of different genotypes and efficiency of reproduction of the herd

Keywords: genotype, blood, semen, breeding boar, reproduction efficiency

Abstract

The biochemical composition of blood and semen of breeding boars of breeding enterprises of large white breed, Ukrainian meat, Kharkiv and Dnipropetrovsk selection was studied. Establishments that the average biochemical parameters of blood and semen of boars did not exceed the biological norm. The average number of sperm in the filtered boar ejaculate of the experimental genotypes was in the range of 42.441-54.648 billion, with an ejaculate size of 202.0 ± 6.3-248.4 ± 10.2 ml and a concentration of sperm moving in a straight line gradually 0.21 ± 0.003 -0.23 ± 0.01 billion Jr. There is a highly probable difference in the volume of filtered ejaculate between the offspring of the Ukrainian meat breed of Dnipropetrovsk and Kharkiv selections in favor of the former. The correlation coefficient between the pH of boar sperm of experimental genotypes and sperm concentration in 1 cm was -0.323 (large white breed) - 0.294 (Ukrainian meat breed of Kharkiv selection), - 0.208 (Ukrainian meat breed of Dnipropetrovsk selection). The level of representativeness of the calculated correlation coefficients between traits was in the range of P> 0.05- P <0.05. The average number of semen doses obtained from one ejaculate was 8.5 doses (meat breed of Kharkiv selection) and 10.9 doses of Ukrainian meat breed of Dnipropetrovsk selection (at the rate of 10.0 doses in boars of large white breed). Fertilization of uterine livestock from the first insemination, depending on the method of breeding was in the range of 62.5-83.1% at the level of reproductive capacity of sows 8.7 ± 0.18 - 11.7 ± 0.25 piglets per farrowing, which generally characterizes the quality of the uterine population in the ability to fertilize during one sexual cycle and the level of breeding in the herd direction of improvement of a trait with a low degree of its inheritance.

References

1. Zel`din V. F. 2019. Yakistʹ spermy knuriv-plidnykiv [Sperm quality of breeding boars] Ferma. №1, p.140-141
2. Zel’din V. F. 2019. Formuvannya henealohichno obumovlenoho rivnya produktyvnosti svyney.[Formation of genealogically determined level of pig productivity]. Theory and Practice of Sheep Development of Ukraine in the context of European integration. Materialy 4-yi mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi. Dnipro. p. 155
3. Zel`din V. F. 2019. Sposib otsinky reproduktyvnoyi yakosti knuriv [A method of assessing the reproductive quality of boars]. Dnipro. Grain crops. №1, Institute of Cereals. p. 159-162
4. Zel'din V. F. 2019. Vzaimosvyaz' pokazateley kachestva spermi khryakov raznykh genotipov s produktivnost'yu svinomatok i potomkov. [The relationship between the quality indicators of semen of boars of different genotypes with the productivity of sows and offspring]. Nauchnoye obespecheniye razvitiya zhivotnovodstva v Rossiyskoy federatsii: Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 90-letiyu akademíka L.K. Ernsta. Dubrovitsy. p.184-187
5. Instruktsiya po organizatsii i tekhnologii raboty stantsiy i predpriyatiy po iskusstvennomu osemeneniyu sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh. 1981. [Instructions on the organization and technology of work of stations and enterprises for artificial insemination of farm animals]. MSKH SSSR
6. Instruktsiya z bonituvannya svyney. 2003. [Instructions for grading pigs] - K.: Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr. Kyyivsʹkyy universytet. 64 p.
7. Kovalenko V. F. 1985. Pidvyshchennya reproduktyvnoyi zdatnosti svyney. [Improving the reproductive capacity of pigs]. K.: Urozhay. 96 p.
8. Kurilo Yu. G., Ivanishchenko G. Ye. Fiziologicheskiye i biokhimicheskiye aspekty iskusstvennogo osemeneniya i vosproizvodstva sviney. [Physiological and biochemical aspects of artificial insemination and reproduction of pigs]. Povysheniye effektivnosti svinovodstva. – M.: Agropromizdat, 1991. p. 161.
9. Medvedev V. A i dr. 1978. Metodicheskiye rekomendatsii po otsenke khryakov v usloviyakh promyshlennykh kompleksov. [Guidelines for assessing boars in industrial complexes]. Khar'kov, p. 3.
10. Patent №136193 «Sposib otsinky reproduktyvnoyi zdatnosti svynomatky. [Method for assessing the reproductive capacity of sows]. zayavl. 18.02.2019; opubl.12.08.2019, Byul. №15
11. Pelykh V. H. Selektsiyni metody pidvyshchennya produktyvnosti svyney. [Selection methods to increase the productivity of pigs: а monograph]. Kherson: Atlant, 2002.- 263 p.
12. Plokhinskiy N.A. Rukovodstvo po biometrii dlya zootekhnikov. [A guide to biometrics for zootechnicians]. M. Kolos. р. 56-90
13. Pochernyayev F. K. 1982. Tekhnologiya plemennogo svinovodstva. [Pig breeding technology]. K. Urozhay. р. 3-5.
14. Smirnov V. Realizatsiya vosproizvoditel'nogo i adaptivnogo potentsiala svinomatok pri ukhudshenii sredy na komplekse. 2001. [Realization of reproductive and adaptive potential of sows with deterioration of the environment on the complex]. Zootekhniya. № 6. р. 22-25.
15. Stepanov V., Mikhaylov N., Kostylev E. 2001. Otsenka vosproizvoditel'nykh kachestv sviney [Evaluation of the reproductive qualities of pigs]. Zootekhniya. №12. p. 22-24
16. Khalak V. I., Bordun A. N., Zel'din V. F., Il'chenko M. A. 2019. Pokazateli sobstvennoy produktivnosti remontnykh svinok i vosproizvoditel'nyye kachestva svinomatok raznoy plemennoy tsennosti. [Indicators of own productivity of gilts and reproductive qualities of sows of different breeding values]. Nauka i obrazovaniye v sovremennom mire. Vyzovy XXI veka III Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. p. 388
Published
2020-12-25
How to Cite
Zeldin , V., Kozyr , V., & Sokrut , O. (2020). Мonitoring of blood condition and sperm quality of breeding boars of different genotypes and efficiency of reproduction of the herd. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (4(43), 38-44. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.4.6