Egg production and honey productivity of different linear bees cross of carpathian breed

Keywords: Carpathian breed of bees, queen bees, bee families, interlinear crosses, egg production, honey productivity.

Abstract

A promising area of breeding work in beekeeping is hybridization and the use of interbreed hybrids that provide in the first generation significant increase of productivity. Equally important is the development and mass introduction of interlinear hybrids of the most valuable breeds of bees and examined by offspring of lines. Given the above, the aim of our research was to study egg production and honey productivity of bees of different linear crosses of Carpathian breed. Studies have been conducted on bees of different genealogical formations of the Carpathian breeds in private apiaries in the village Navariya and town Brody of Lviv region. For experimental studies, 6 groups of 10 bee families in each were formed: I - control group - local bees of the Carpathian population (type "Vuchkivskyi" - 10 bee families); ІІ - experimental group - inbred group ♀UA3-5- 9-15.112-2018 x ♂ UA3-5- 9-15.112-2018 (♀ micropopulation "915" x ♂ micropopulation "915" – 11 bee families); ІІІ - experimental group - selection cross ♀UA3-65- 2019 х ♂ UA3-5- 9-15.112-2018 (♀ line "Sto" x ♂ micropopulation "915" - 10 bee families; IV - research group - selection cross ♀UA3-5- 35-2019 x ♂ UA3-5- 9-15.112-2018 (♀ Vuchkivska x ♂micropopulation "915" - 10 bee families); V - experimental group - selection cross ♀AE99-307 / 67- 2018 x ♂ UA3-5- 9-15.112-2018 (♀ line "Troisek 07" x ♂ micropopulation "915" – 10 bee families); VI - experimental group - selection cross ♀G. Macha ST-07 x ♂ UA3-5- 9- 5.112-2018 (♀ micropopulation of G. Macha x ♂ micropopulation "915" - 10 bee families). It was found that the egg production of queen bees reached maximum values in May-June. The best egg production was marked by queen bees ♀AE99-307 / 67-2018 x ♂ UA3-5- 9-15.112-2018 (♀ line "Troisek 07" x ♂ micropopulation "915") in the period from May 17 to 28, 2020. Following the results of spring and summer honey collections the highest indicators were characterized by bee families of breeding cross ♀G. Macha ST-07 x ♂UA3-5- 9-15.112-2018 (G. micropopulation G. Macha x ♂ micropopulation "915") - 27.7 kg.

References

1. Bohdan M.K., Kirovych N.O. Yasko V.M., Petrenko S.O. and Kotliar Ye.O., 2018. Selektsiia ta rozvedennia bdzhil [Selection and beeke eping]. Kyiv.: «Kondor».
2. Brovarskyi V., Brindza V., Otchenashko V., Povoznikov M. and Adamchuk L., 2017. Metodyka doslidnoi spravy u bdzhilnytstvi [Methods of research in beekeeping]. Kyiv: “Vinichenko” Publishing House.
3. Haidar V. A., Sakhatskyi M. I. and Papp V. V., 2012. Selektsiino-pleminna robota z karpatskymy bdzholamy vnutrishnoporodnoho typu «Synevyr» [Selection and breeding work with Carpathian bees of interbreed type “Synevyr”]. Naukovi dopovidi NUBiP Ukrainy. No 34, p.11. [Electronic resource]. Rezhym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/nd/2012_5/12smi.pdf.
4. Gaydar V. A., 1989. Karpatskie pchelyi [Carpathian bees]. Uzhgorod: Karpatyi.
5. Haidar V. A. and Pylypenko V. V., 2010. Try typy karpatskykh bdzhil vyznani yak selektsiine dosiahnennia [Three types of Carpathian bees are recognized as a selection achievement]. Pasika. no 3, pp. 8-9.
6. YefimenkoT. M. and Odnosum H. V. 2017. Nahalni problemy bdzhilnytstva v Ukraini [Urgent problems of apiculture in Ukraine]. Bdzhilnytstvo Ukrainy. Vol. 2, pp. 55-64.
7. Kerek S. S., 2017. Vliyanie effekta geterozisa na medovuyu produktivnost karpatskih pchel i ih pomesey [Influence of heterosis effect on honey productivity of Carpathian bees and their hybrids]. Uchenyie zapiski VGAVM. Vol. 5 (4), pp. 110-115.
8. Kerek S. S., 2006. Efektyvnist vykorystannia mizhtypovykh hibrydiv karpatskykh bdzhil [ Efficiency of using intertype hybrids of Carpathian bees]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu, no 4, pp. 93-100.
9. Kerek S. S. and Ruban S. Yu., 2020. Kombinatsiina zdatnist karpatskyh bdzhil typu «Vuchkivskyi» [Combination ability of Carpathian bees of the Vuchkivskyi type]. Tvarynnytstvo Ukrainy. No 2, pp. 18-23.
10. Kovalskyi Yu. V. and Kovalska L. M., 2016. Osoblyvosti rozvedennia karpatskykh bdzhil [Features breeding carpathian bees]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S.Z.Gzhytskoho. T.18. No 1 (65), pp. 60-64.
11. Lakyn H. F. 1990. Byometryia [Biometrics]. M.: Vysshaia shkola
12. Papp V. V., Haidar V. A. and Sakhatskyi M. I., 2012. Efektyvnist vidboru simei karpatskykh bdzhil do selektsiinoho yadra pasiky [Efficiency of selection of families of Carpathian bees to the selection kernel of the apiary]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Ser.: Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva. No 179, pp. 75-79.
13. Papp V. V. and Kerek S. S., 2012. Nova efektyvna metodyka selektsii bdzhil v umovakh Zakarpattia [A new effective method of bee selection in Transcarpathia]. Bdzhilnytstvo Ukrainy. No 1, pp. 98-102.
14. Papp V. V., Kizman-baiza A. A. and Plyska V. M., 2017. Otsinka prostykh mizhtypovykh hibrydiv karpatskykh bdzhil v pari poiednan Synevyr ta Vuchkivskoho [Assessment of simple intertypicalhybrids of carpathian bees paired combinations of Synevyr and Vuchkivskij types]. Bdzhilnytstvo Ukrainy, no 2, pp. 158-165.
15. Produkty bdzhilnytstva, yikh zberihannia ta pererobka [Bee products, their storage and processing]. Bdzhilnytsvo. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://pasika.org.ua (data zvernennia 20.11.2020).
Published
2020-12-25
How to Cite
Petko , M., Fedorovych , V., Fedorovych , Y., & Mazur , N. (2020). Egg production and honey productivity of different linear bees cross of carpathian breed. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (4(43), 71-75. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.4.11