Lifetime of dairy cows depending on the assessment of the udder linear traits

Keywords: Ukrainian Black-and-White dairy breed, Holstein, linear type traits, lifetime.

Abstract

The results of research on the dependence of cows lifetime of Ukrainian Black-and-White dairy (UBWD) and Holstein (H) breeds from the level of linear traits assessment that characterize the morphological udder qualities in the general system of linear classification of conformation type were presented. The experiments were conducted in the herd of the PE "Burynske" Pidlisnivskyi branch of Sumy region. According to the results of linear classification of descriptive traits of conformation type, which characterize the morphological udder qualities of cows firstborn of experimental breeds in the herd: fore udder parts attachment, height of rear udder parts attachment, central ligament, udder depth, a certain correlative variability was determined between the level of assessment of these traits and the lifetime of animals. The highly reliable difference between cows, assessed on the basis of fore udder parts attachment at one and nine score, was quite significant and amounted to 841 (UBWD; P<0.001) and 810 (H; P<0.001) days. Interbreed comparison of cow’s lifespan, depending on the estimate level, testified in favor of Holstein cows with variability in the range of 43-159 days with an insignificant difference. The difference between the lowest and highest scores for trait - height of the rear udder attachment in cows of experimental breeds was 740 (UBWD; P <0,001) and 810 (H; P <0,001) days. Animals with the assessment for the central ligament development of the udder below 1-3 score living, according to the evaluated breeds, from 2089 to 2401 (UBWD) and from 2154 to 2468 (H) days. Cows with estimate in nine score of both breeds have the highest lifespan - 2663 days (UBWD), yielding to cows with the lowest score at 754 days (P <0.001) and 2803 days (H) with a significant increase by 649 days (P <0.001). The difference between the average life expectancy of cows with the assessment in nine score and estimation of one score for udder depth was 739 days for Ukrainian Black-and-White dairy cows (P<0.001) and 832 days for Holstein cows (P<0.001). The lifespan of cows of both breeds in the herd, depending on the assessment of the front teats position was characterized by insignificant curvilinear variability. That is, the longest used in the herd cows of both breeds with an average estimate 7 score. In further, deviations were observed with an insignificant difference in the direction of reducing lifetime estimated in 8-9 and 6-5 scores with an advantage of Holstein cows. A significant reduction in lifespan of cows began with estimates for this trait from four to one score. An assessment of the correlative variability for the length of fore teats with the cows lifetime in the controlled breeds indicated that the cows had a longer functional life with an average estimate of five score, equal to their length at the level of 5 cm.

References

1. Dankiv, V. Ya., and Kohut, M. I., 2016. Otsinka prydatnosti koriv-pervistok symentalskoi porody do mashynnoho doinnia [Assessment of the suitability of Simmental firstborn cows for machine milking]. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo, issue 59, pp. 185–189.
2. Romanova, O.V., Priyma, S.V., Polupan, Yu. P.,and Basovsky, D.M., 2020. State Register of Breeding Entities in Animal Husbandry for 2019 [Derzhavnyi reiestr subʼiektiv pleminnoi spravy u tvarynnytstvi za 2019 rik]. In: S.V. Pryimy, ed. Vol. II., pp. 199. doi: http://animalbreedingcenter.org.ua/images/files/derjplemreestr/derjplemreestr_tom2_2019.pdf (access date 02.03.2021).
3. Kazarovets, N. V., Pavlova, T. V. and Moiseev, K. A., 2019. Monitoring proizvodstvennogo ispol'zovaniya korov v usloviyakh doynykh stad s vysokoproduktivnym matochnym pogolov'em [Monitoring production use of cows in a dairy herd with highly productive broodstock]. Izvestiya natsional'noy akademii nauk Belarusi. Seriya agrarnykh nauk, no 2, pp. 204–215.
4. Klimov, N. N., Tanana, L. A. and Vasilets, T. M., 2010. Vliyanie paratipicheskikh faktorov na produktivnoe dolgoletie korov belorusskoy cherno-pestroy porody [The influence of paratypical factors on productive longevity cows of Belarusian Black-and-White breed]. Uchenye zapiski uchrezhdeniya obrazovaniya "Vitebskaya ordena "Znak pocheta" gosudarstvennaya akademiya veterinarnoy meditsiny", no. 1-2, pp. 142–145.
5. Klopenko N. I., and Stavetska, R. V., 2015. Henetychna determinatsiia hospodarskoho vykorystannia koriv molochnoho napriamu produktyvnosti za vbyrnoho skhreshchuvannia [Genetic determination of economic use cows of the dairy direction productivity for absorbing crossing]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva: Zb. nauk. prats Bilotserk. nats. ahrar. un-t. Bila Tserkva, issue 1, pp. 23–28.
6. Kovalchuk, T. I., 2006. Morfo-funktsionalni vlastyvosti vymeni koriv ukrainskoi chorno-riaboi ta ukrainskoi chervono-riaboi molochnykh porid riznykh henotypiv [Morpho-functional properties udder cows Ukrainian Black- and Red-and-White Ukrainian dairy breeds of different genotypes]. Visnyk DAU, no. 1, pp. 273–279.
7. Ladyka, V. I., Khmelnychyi, L. M. and Salohub, A. M., 2010. Spoluchna minlyvist statei eksterieru koriv z molochnoiu produktyvnistiu [Correlative variability of the conformation body parts cows with milk productivity]. Zbirnyk naukovykh prats Bilotserkivskoho NAU, issue 3(72), pp. 9–11.
8. Ladyka, V. I. and Khmelnychyi, S. L., 2017. Tryvalist zhyttia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody v zalezhnosti vid rivnia otsinky liniinykh oznak typu, yaki kharakteryzuiut stan kintsivok [Lifetime of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed depending on the score level for linear type traits characterizing limbs condition]. Animal Breeding and Genetics, issue 51, pp. 83–92.
9. Merkur'eva, E. K., 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve [Genetic bases of selection in animal husbandry]. Moskva: Kolos.
10. Moskalenko, L. P., Furaeva, N. S. and Zvereva, E. A., 2013. Kompleksnaya otsenka vliyaniya geneticheskikh i paratipicheskikh faktorov na produktivnoe dolgoletie golshtinizirovannykh korov yaroslavskoy porody [Comprehensive assessment of genetic and paratypical factors influence on the productive longevity of Holsteinized cows of Yaroslavl breed]. Vestnik APK Verkhnevolzh'ya, no. 3(23), pp. 41–46
11. Pishchan, I. S., 2016. Morfolohichni vlastyvosti vymeni koriv shvitskoi porody avstriiskoi ta sumskoi selektsii [Morphological properties cows udder of Swiss breed of Austrian and Sumy selection]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten NDTs biobezpeky ta ekolohichnoho kontroliu resursiv APK, no 1, pp. 168–175.
12. Polupan, Yu. P., 2015. Henetychna determinatsiia tryvalosti ta efektyvnosti dovichnoho vykorystannia chorno-riaboi molochnoi khudoby [Genetic determination of the duration and effectiveness of lifetime use of Black-and-White dairy cattle]. Rozvedennia i henetyka tvaryn. Mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk, issue 49, pp. 120–133.
13. Polupan, Yu. P., 2014. Efektyvnist dovichnoho vykorystannia koriv riznykh krain selektsii [Effectiveness of cows lifetime use in different countries of selection]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia : Tvarynnytstvo, issue 2/2 (25), pp. 14–20.
14. Polupan, Yu. P., 2000. Efektyvnist dovichnoho vykorystannia chervonoi molochnoi khudoby [Efficiency of lifetime use of Red dairy cattle]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 33, pp. 97–105.
15. Pronoza, O. L., 2014. Morfolohichna otsinka vymeni koriv ukrainskoi chervonoi molochnoi porody riznoho viku pershoho osimeninnia. Visnyk Sumskoho NAU. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 2(25), pp. 89–92.
16. Salohub, A. M. and Khmelnychyi, L. M., 2011. Osoblyvosti uspadkovuvanosti ta spoluchnoi minlyvosti oznak eksterieru koriv ukrainskoi chervono–riaboi molochnoi porody [Peculiarities of heritability and correlative variability of conformation traits of Ukrainian Red-and-White dairy breed cows]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho NAU. Seriia: Silskohospodarski nauky. Vinnytsia, issue 8 (48), pp. 59–62.
17. Sel'tsov, V. I., Molchanova, N. V., and Sulima, N. N., 2013. Vliyanie metodov razvedeniya na produktivnoe dolgoletie i pozhiznennuyu produktivnost' korov [The influence of breeding methods on productive longevity and lifetime productivity of cows]. Zootekhniya, issue 9, pp. 2–4.
18. Skvortsova, E. G., 2020. Vliyanie doli krovnosti po golshtinskoy porode na produktivnoe dolgoletie cherno-pestrogo skota [Influence of the blood proportion in the Holstein breed on the productive longevity of Black-and-White cattle]. Vestnik biotekhnologii, no. 1(22), pp. 15–22.
19. Stavetska, R. and Klopenko, N., 2015. Kharakterystyka vymia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody za vbyrnoho skhreshchuvannia [Characteristics of the udder of cows Ukrainian Black-and-White dairy cattle at absorbing crossing]. Tvarynnytstvo Ukrainy, no 12(72), pp. 15–20.
20. Titova, S. V., 2015. Produktivnoe dolgoletie molochnykh korov raznykh genotipov [Productive longevity dairy cows of different genotypes]. Ekonomicheskie nauki, no. 2, pp. 52–55.
21. Khmelnychyi, L. M., 2004. Bazhanyi typ – mira otsinky molochnoi khudoby za eksterierom [The desired type - measure of dairy cattle assessment by conformation]. Visnyk Ukrainskoho tovarystva henetykiv i selektsioneriv, no. 1, pp. 72–83.
22. Khmelnychyi, L. M., 2003. Eksteriernyi typ ta produktyvnist koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Conformation type and productivity of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva UAAN. Kharkiv, no. 84, pp. 142–146.
23. Khmelnychyi, L. M., 2005. Estimation the conformation of animals in the breeding system of cattle. Ph.D. Thesis. Instytut rozvedennia i henetyky tvaryn imeni M.V. Zubtsia NAAN, Chubins'ke.
24. Khmelnychyi, L. M., 2013. Praktychnyi dosvid, stan ta perspektyva vykorystannia metodyky liniinoi klasyfikatsii koriv molochnoi khudoby v Ukraini. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu [Practical experience, condition and prospects of using the method of linear classification of dairy cattle in Ukraine]. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 7(23), pp. 11–19.
25. Khmelnychyi, L. M. and Bardash, D. O., 2019. Pokaznyky dovholittia koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody zalezhno vid chastky spadkovosti holshtynskoi porody [Indicators longevity of cows Ukrainian Red-and-White dairy breed depending on the share of inheritance Holstein breed]. Visnyk Sumskoho NAU. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 4(39), pp. 13–19.
26. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2016. Dolgoletie korov ukrainskoj krasno-pestroj molochnoj porody v zavisimosti ot linejnoj ocenki opisatel'nyh priznakov konechnostej [Longevity of cows Ukrainian Red-and-White dairy breed depending on the linear assessment of limb's descriptive traits]. Aktual'nye problemy intensivnogo razvitija zhivotnovodstva. Sbornik nauch. trudov Belorusskoj gos. sel'skohoz. akademii. Gorki. BGSHA, issue. 19(1), pp. 336–340.
27. Khmel'nichiy, L. M. and Vecherka, V. V., 2015. Pozhiznennaya produktivnost' i dlitel'nost' ispol'zovaniya korov ukrainskoy krasno-pestroy molochnoy porody raznykh genotipov [Lifetime productivity and duration of use cows Ukrainian Red-and-White dairy breed of different genotypes]. In: All-Russian Institute of Animal Husbandry named after L. K. Ernst, Ways to extend the productive life of dairy cows based on the optimization of breeding, keeping and feeding technologies, Proceedings of the International conference, Dubrovitsy, May 28-29, pp. 159–162.
28. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2014. Vikova minlyvist koreliatsii mizh nadoiem ta liniinoiu otsinkoiu typu koriv-pervistok ukrainskykh chorno- ta chervono-riaboi molochnykh porid [Age variability of correlations between milk yield and linear assessment of type cows firstborn of Ukrainian Black- Red-and-White dairy breeds]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktiv tvarynnytstva. Zbirnyk naukovykh prats BNAU. Bila Tserkva, no. 1(116), pp. 84–87.
29. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2016. Efektyvnist vplyvu henealohichnykh formuvan na pokaznyky dovholittia ta dovichnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody [Effectiveness of genealogical formations influencing on the indicators of longevity and lifetime productivity cows of Ukrainian Red-and-White dairy breed]. Visnyk Sumskoho NAU. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 1(29), pp. 3–10.
30. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2008. Osoblyvosti budovy tila koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi ta holshtynskoi porid [Features of the body structure cows Ukrainian dairy Black-and-White and Holstein breeds]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 42, pp. 318–326.
31. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2017. Tryvalist zhyttia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody v zalezhnosti vid rivnia otsinky liniinykh oznak eksterieru [Lifetime of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed depending on the assessment level of conformation linear traits]. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii. Vinnytsia, issue 2(96), pp. 249–258.
32. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2015. Tryvalist zhyttia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody v zalezhnosti vid rivnia liniinoi otsinky morfolohichnykh oznak vymeni [Lifetime of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed depending on linear assessment level of udder morphological traits]. Naukovo-teoretychnyi zbirnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu, no. 2(52), pp. 57–62.
33. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2016. Vplyv buhaiv-plidnykiv na produktyvne dovholittia koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody [Influence of sires on productive longevity of cows Ukrainian Red-and-White dairy breed]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten NDTs biobezpeky ta ekolohichnoho kontroliu resursiv APK. Dnipropetrovsk, no. 1, pp. 267–273.
34. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2016. Vplyv yakisnoho rozvytku morfolohichnykh oznak vymeni koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody na yikhnie dovholittia [Influence of qualitative development morphological udder traits cows of Ukrainian Red-and-White dairy breed on their longevity]. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii. Vinnytsia, issue 1(91), pp. 211–219.
35. Khmelnychyi, L. M. and Loboda, V. P., 2014. Otsenka vliyaniya nasledstvennykh faktorov na pokazateli pozhiznennoy produktivnosti korov ukrainskoy krasno-pestroy molochnoy porody [Assessment of hereditary factors influence on lifetime productivity indicators of cows Ukrainian Red-and-White Dairy breed]. Aktual'nye problemy intensivnogo razvitiya zhivotnovodstva: sbornik nauchnykh trudov Belorusskoy gos. sel'khoz. akademii. Gorki : BGSKhA, issue 17(2), pp. 159–165.
36. Khmelnychyi, L. M. and Loboda, V. P., 2014. Udoskonalennia stada z rozvedennia ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody za pokaznykamy dovichnoi produktyvnosti [Improvement of the herd on breeding of Ukrainian Red-and-White Dairy breed by indicators of lifetime productivity]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 2(24), pp. 91–97.
37. Khmelnychyi, L. M., Salohub, A. M., Bondarchuk, V. M. and Loboda, V. P., 2015. Tryvalist vykorystannia ta dovichna produktyvnist koriv zalezhno vid metodiv pidboru ta buhaiv-plidnykiv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody [Duration of use and cow's lifetime productivity depending on the selection methods and sires of Ukrainian Red-and-White dairy breed]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia “Tvarynnytstvo”, issue 6(28), pp. 65–70.
38. Khmelnychyi, L. M., Salohub, A. M., Shevchenko, A. P., Khmelnychyi, S. L., Bilonoh, O. O., Burlachenko, K. Yu. and Koval, O. M., 2012. Minlyvist dovichnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody zalezhno vid henealohichnykh formuvan [Variability lifetime productivity of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed based on genealogical groups]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia “Tvarynnytstvo”, issue 10(20), pp. 12–17.
39. Khmelnychyi, L. M., Ladyka, V. I., Polupan, Yu. P. and Salohub, A. M., 2008. Metodyka liniinoi klasyfikatsii koriv molochnykh i molochno-miasnykh porid za typom [The method of linear classification cows of dairy and dairy-meat breeds by type]. Sumy: VVP “Mriia–1” TOV.
40. Khmelnychyi, S. L., Povod, M. H. and Samokhina, Ye. A., 2020. Produktyvne dovholittia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody zalezhno vid spadkovosti holshtynskykh buhaiv-plidnykiv [Productive longevity of Ukrainian Black-and-White dairy cows depending on the Holstein sires inheritance]. Visnyk Sumskoho NAU. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 2(41), pp. 81–85.
41. Shul'ga L. V., Starovoytov, D. P. and Lantsov, A. V., 2015. Vliyanie raznykh sposobov soderzhaniya korov na prodolzhitel'nost' proizvodstvennogo ispol'zovaniya [Influence of different ways of keeping cows on the duration of production use]. Aktual'nye problemy intensivnogo razvitiya zhivotnovodstva, no. 18(1), pp. 210–216.
42. A useful guide to Linear Assessment. Holstein UK Scotsbridge House, Scots Hill, Rickmansworth, Herts, WD3 3BB. doi: https://www.holstein-uk.org/media/legacyhw/Breeding%20for%20HW/Breeding-Linear-Assessment.pdf (access date: 13.03.2021)
43. Battagin, M., Sartori, C., Biffani, S., Penasa, M. and Cassandro, M. 2013. Genetic parameters for body condition score, locomotion, angularity, and production traits in Italian Holstein cattle. Journal of Dairy Science, 96(8): 5344–5351.
44. Du Toit, J., Van Wyk, J. B. and Maiwashe, A. 2012. Relationships between functional herd life and conformation traits in the South African Jersey breed. South African Journal of Animal Science, 42(1): 47–54. DOI: 10.4314 / sajas.v42i1.6
45. García-Ruiz, A., Ruiz-López, F. J., Vázquez-Peláez, C. G. and Valencia-Posadas, M. 2016. Impact of conformation traits on genetic evaluation of length of productive life of Holstein cattle. International Journal of Livestock Production, 7(11). DOI: https://academicjournals.org/journal/IJLP/article-full-text-pdf/338FE3860409
46. ICAR Guidelines for Conformation Recording of Dairy Cattle, Beef Cattle and Dairy Goats, 1/76. Section – 5, Conformation Recording, version June, 2018. DOI: https://www.icar.org/Guidelines/05-Conformation-Recording.pdf
47. Imbayarwo-Chikosi V. E., Dzama, K., Halimani, T. E., van Wyk, J. B., Maiwashe, A. and Banga, C. B. 2015. Genetic prediction models and heritability estimates for functional longevity in dairy cattle. South African Journal of Animal Science, 45(2), 106-121.
48. Kadarmideen, H. N. and Wegmann, S. 2003. Genetic parameters for body condition score and its relationship with type and production traits in Swiss Holsteins. J. Dairy Sci., 86(11): 3685–3693.
49. Kern, E. L., Cobuci, J. A., Costa, C. N., McManus, C. M. and Braccini, N. J. 2015. Genetic association between longevity and linear type traits of Holstein cows. Scientia Agricola, 72(3): 203–209.
50. Kern, E. L., Cobuci, J. A., Costa, C. N., McManus, C. M., Campos, G. S., Almeida, T. P. and Campos, R. V. 2014. Genetic association between herd survival and linear type traits in Holstein cows under tropical conditions. Italian J. Animal Science, 13:3419. DOI: 10.4081/ijas.2014.3419
51. Miglior, F., Muir, B. L. and Van Doormaal, B. J. 2005. Selection indices in Holstein cattle of various countries. J. Dairy Sci., 88:1255–1263.
52. Novaković, Ž., Ostojić-Andrić D., Pantelić V., Beskorovajni R., Popović N., Lazarević M., Nikšić D. 2014. Lifetime production of high-yielding dairy cows. Biotechnology in Animal Husbandry. 3: 399–406. DOI: https://doi.org/10.2298/BAH1403399N
53. Samoré, A.B., Rizzi R., Rossoni A. and Bagnato, A. 2010. Genetic parameters for functional longevity, type traits, somatic cell scores, milk flow and production in the Italian Brown Swiss. Italian J. Animal Science. 9: e28. doi: 10.4081/ijas.2010.e28
54. Schneider, M. del P., Dürr J.W., Cue R.I. and Monardes, H.G. 2003. Impact of type traits on functional herd life of Quebec holsteins assessed by survival analysis. J. Dairy Sci., 86: 4083-4089.
55. Sewalem, A., Kistemaker, G.J., Miglior, F. and Van Doormaal, B.J. 2004. Analysis of the relationship between type traits and functional survival in Canadian Holsteins using a Weibull proportional hazards model. J. Dairy Sci., 87: 3938-3946.
56. Zavadilová, L., Němcová E. and Štípková, M. 2011. Effect of type traits on functional longevity of Czech Holstein cows estimated from a Cox proportional hazards model. Journal of Dairy Science, 8: 4090–4099.
57. Zavadilová, L., Němcová, E., Štípková M. and Bouška, J. 2009. Relationships between longevity and conformation traits in Czech Fleckvieh cows. Czech J. Anim. Sci., 54(9): 387–394.
58. Zavadilová, L. and Štípková, M. 2012. Genetic correlations between longevity and conformation traits in the Czech Holstein population. Czech J. Anim. Sci., 57(3): 125–136.
Published
2021-05-31
How to Cite
Khmelnychyi , L., & Karpenko , B. (2021). Lifetime of dairy cows depending on the assessment of the udder linear traits. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (2 (45), 16-28. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2021.2.3

Most read articles by the same author(s)